• Wnętrze kościoła
  Wnętrze kościoła

  Ołtarz główny i boczne

 • Kościół z zewnątrz
  Kościół z zewnątrz

  Widok od strony zachodniej

 • Dożynki
  Dożynki

  Dożynki parafialne

 • Boże Ciało
  Boże Ciało

  Boże Ciało

Obraz z kamery - na żywo 24h

Znajdź nas na Facebooku

Nasza Szkoła - ZSP Pawłów

Diecezjalne Radio DOXA.FM

Gość Opolski

Projekt: faceBóg

Z życia Kościoła i Diecezji

 

 

Nasza Wiara

Akcja JEDEN Z NAS

Portal WIARA.PL

Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia
 

Weź się uśmiechnij

źródło: usmiechnijsie.deon.plGłówna idea i cele Bractwa Św. Józefa w Jemielnicy zawiązanego 1 maja 2012

Główna idea i cele Bractwa św. Józefa w Jemielnicy

zawiązanego l maja 2012 r.

Podczas uroczystej liturgii, sprawowanej w Jemielnicy w rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II, w dniu l maja, podczas Diecezjalnego Święta Rodziny, Biskup Opolski dokonał aktu erygowania diecezjalnego Bractwa św. Józefa. W nawiązaniu do chlubnej przeszłości, zainicjował w ten sposób nową formę stanowego duszpasterstwa mężczyzn i młodzieńców na miarę potrzeb rodziny i Kościoła na opolskiej ziemi. Pragnieniem Biskupa Opolskiego jest rozwój wspólnot bractwa w parafiach. Siedzibą główną i miejscem dorocznych spotkań członków, a także obrad kapituły bractwa ma być Je-mielnica. Główną ideą, która przyświeca Pasterzowi diecezji opolskiej, jest kształtowanie w szeregach Bractwa dojrzałej tożsamości męża, ojca i katolika, zaangażowanego w sprawy parafialne i społeczne, czerpiącego wzór z życia św. Józefa, a inspirację - z nauczania bł. Jana Pawła II.

Pełny statut Bractwa św. Józefa zostanie ustalony na pierwszej kapitule, która w sposób ostateczny określi cele Bractwa. Jednak odczytując znaki czasu oraz biorąc pod uwagę motywy reaktywowania Bractwa, już można jego cele określić następująco:

—   uświęcenie członków przez naśladowanie św. Józefa,

—   chrześcijańska formacja członków do dojrzałego realizowania powołania męża i ojca,

—   formowanie i pobudzanie członków do zaangażowania na rzecz dobra wspólnego w społeczeństwie,

—   inspirowanie członków do gorliwej pracy apostolskiej w parafii.

Patron ministrantów

Kancelaria

Kancelaria parafialna
czynna:
codziennie pół godziny po Mszy św.
(oprócz sobót, niedziel i świąt).

Modlitwa w drodze

Dobre media

Telewizja LUMEN

Razem TV

Translate - multilanguage

Pismo święte w mp3

Konferencja Episkopatu Polski

Orange Colour Red Colour Blue Colour Green Colour