Parafia Rzymskokatolicka Św. Michała Archanioła w Pawłowie k. Raciborza

Kancelaria parafialna
Czynna codziennie pół godziny po Mszy św. (oprócz sobót, niedziel i świąt).

Słowo na niedzielę

Obraz z kamery na żywo 24h

 

Rada Parafialna 2010-2015

plakatprd_2.jpg

Adhortacja Christifideles laici zachęca, aby świeccy aktywnie włączali się w budowanie autentycznej, kościelnej jedności we własnych parafiach (ChL 27). Ogromną pomocą w budowaniu parafii jako wspólnoty są rady duszpasterskie.

W listopadzie 2010 roku w większości parafii diecezji opolskiej kończy się 5-letnia kadencja Parafialnych Rad Duszpasterskich. Obowiązkiem proboszczów – wynikającym z prawa kościelnego – jest przeprowadzenie wyborów do rad parafialnych na nową kadencję. 

Dekret zarządzający wybory do Parafialnych Rad Duszpasterskich w 2010 r.

  1.  Parafialna Rada Duszpasterska (dalej: PRD) jest miejscem czynnego i odpowiedzialnego zaangażowania wiernych świeckich w zbawcze posłannictwo Kościoła, a jej członkowie mają za zadanie wyrażać swoje roztropne opinie i sugestie ukierunkowane na dobro duchowe całej wspólnoty parafialnej (por. KK 37; kan. 212 § 3; 228 § 2 KPK).
  2. W związku ze zbliżającym się zakończeniem kolejnej kadencji PRD w diecezji opolskiej, ogłaszam wybory do nowych PRD.
  3. posób przeprowadzenia wyborów reguluje Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej w Diecezji Opolskiej w punktach 3-10. Termin zgłoszenia kandydatów do PRD wyznaczam na niedzielę, 14 listopada 2010 r., a termin wyborów na niedzielę Uroczystości Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, tj. 21 listopada 2010 r.
  4. Mając na uwadze ułatwienie stałej formacji członków PRD, zarządzam zakończenie kadencji wszystkich PRD i równoczesne przeprowadzenie wyborów we wszystkich parafiach diecezji opolskiej, także w tych, w których, przy zastosowaniu pkt 13 lub 14 Statutu, skład PRD został zmieniony po roku 2005.
  5. Sporządzony przez komisję wyborczą protokół proboszczowie winni niezwłocznie dostarczyć dziekanom, którzy – najpó?niej do 15 grudnia 2010 r. – powinni przekazać je do Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej.
  6. Członków PRD zapraszam do udziału w spotkaniach formacyjnych, tj.dniach skupienia i rekolekcjach, na zasadach i zgodnie z harmonogramem przygotowanym przez Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej.

Biskup Opolski
Andrzej Czaja 

pobrano ze strony: www.diecezja.opole.pl

 

Wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej – kadencja 2011/2015 
w naszej Parafii

Niedziela – 7 listopada 2010

Zgodnie z rozporządzeniem Ks. Bpa A. Czai w naszej parafii rozpoczynają się dzisiaj wybory do nowej kadencji Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Zgodnie z prawem diecezjalnym wszyscy dorośli parafianie, którzy ukończyli 18 rok życia wybierają dwie trzecie członków rady. Natomiast resztę radnych dobiera proboszcz. W celu wybrania jak najlepszych radnych wybory będą kilkustopniowe.

Dzisiaj po Mszach św. dorośli parafianie niech zabiorą ze sobą do domu karteczkę (rozdają lektorzy), aby na niej wypisać nazwiska i imiona 12 swoich kandydatów na radnych. Ten anonimowy głos wrzucimy w przyszłą niedzielę do koszyka, który spełniać będzie rolę urny. W tym samym dniu głosy te zostaną komisyjnie podliczone. W niedzielę (21 listopada) zostaną rozdane kartki z listą 20 osób przez Was zaproponowanych, które otrzymały najwięcej głosów. Po Mszy św. będzie można te kartki zabrać do domu i po zastanowieniu wybrać (przez postawienie krzyżyka przy nazwisku) 3 osób. W kolejną niedzielę (28 listopada) kartki z te z dokonanym wyborem przyniesiemy do kościoła i złożymy w koszyku. W tym samym dniu komisyjnie głosy te zostaną podliczone. Po zaakceptowaniu wyboru przez wybranych przez Was nowych radnych, wyniki głosowania zostaną podane w II Niedzielę Adwentu (5 grudnia). W tym dniu na nabożeństwie popołudniowym radni nowej kadencji zostaną zaprzysiężeni, a po nim zaproszeni na pierwsze inauguracyjne spotkanie.

Niedziela - 14 listopada 2010

Zgodnie z zarządzeniem Ks. Bpa A. Czai we wszystkich parafiach Diecezji Opolskiej trwają wybory członków do nowej kadencji Rad Duszpasterskich. Dziś wybieramy kandydatów na radnych. Proszę złożyć w urnie kartki z nazwiskami 12 osób proponowanych przez Was na nowych radnych. Głosy te zostaną dzisiaj komisyjnie podliczone. W przyszłą niedzielę zostaną rozdane kartki z listą 20 osób przez Was zaproponowanych, które otrzymały najwięcej głosów. Po zastanowieniu należy wybrać (przez postawienie krzyżyka przy nazwisku) 3 osoby. Kartki z wybranymi osobami należy przynieść do kościoła w niedzielę 28 listopada i wrzucić do urny. W tym samym dniu komisyjnie głosy te zostaną podliczone. Po zaakceptowaniu wyboru przez wybranych przez Was nowych radnych, wyniki głosowania zostaną podane w II Niedzielę Adwentu (5 grudnia). W tym dniu na nabożeństwie popołudniowym radni nowej kadencji zostaną zaprzysiężeni a po nim zaproszeni na pierwsze inauguracyjne spotkanie.

Niedziela - 21 listopada 2010

Trwają wybory do rad duszpasterskich. Tydzień temu 173 osoby wskazały swoich kandydatów (kart wydano w niedzielę 7 listopada 299). W ciągu tygodnia po rozmowie z tymi, którzy zostali zaproponowani przez na radnych umieszczono ich nazwiska na liście 20 kandydatów. Dzisiaj zabramy ze sobą do domu kartki z listą 20 osób startujących w wyborach, a które otrzymały najwięcej głosów. Należy postawić krzyżyk przy nazwiskach trzech osób, które wybieramy na radnych. W przyszłą niedzielę kartki te wrzucimy do urny. W tym samym dniu komisyjnie głosy te zostaną podliczone. Wyniki głosowania zostaną podane w II Niedzielę Adwentu. Wtedy też na nabożeństwie popołudniowym radni nowej kadencji zostaną zaprzysiężeni a po nim zaproszeni na pierwsze spotkanie.

Niedziela - 28 lisatopada 2010

Dzisiaj ostatni etap wyborów do rady parafialnej nowej kadencji. Proszę wrzucić do urny kartki któreście zabrali ze sobą do domu w zeszłym tygodniu, a na których zaznaczyliście krzyżykiem nazwiska trzech kandydatów. Głosy te zostaną dzisiaj komisyjnie podliczone, a wyniki głosowania zostaną podane w przyszłą niedzielę. Wtedy też na nabożeństwie popołudniowym radni nowej kadencji zostaną zaprzysiężeni a potem zaproszeni na pierwsze spotkanie.

Niedziela - 5 grudnia 2010

Zakończyliśmy wybory do nowej kadencji Parafialnej Rady Duszpasterskiej.
Tydzień temu zostało oddanych 217 głosów:
  kart wydano 21 listopada 2010 r. – 307; 
  głosów ważnych oddano 211, 
  nieważnych – 6.
Komisja informuje, że największą liczbę głosów otrzymali:
  1. Fojtzik Adrian,
  2. Kania Anna,
  3. Zając Wilhelm,
  4. Opolony Piotr,
  5. Burdzik Jan,
  6. Malcharczyk Józef,
  7. Muszol Beata,
  8. Plura Andrzej,
  9. Pientka Józef – reprezentujący żerdziny
Tym samym stali się oni członkami rady duszpasterskiej z wyboru . 
Ponadto weszli do niej z wyboru proboszcza:
10. Kuroczik Konrad, 
11. Strzeduła Alojzy.

Gratulujemy okazanego im zaufania i życzymy owocnej dla parafii i radosnej dla nich współpracy. Nowo wybrani radni proszeni są na nabożeństwo popołudniowe, podczas którego zostaną zaprzysiężeni Po nim zaś odbędzie się pierwsze spotkanie Rady nowej kadencji.

Przy tej okazji pragnę bardzo serdecznie podziękować dotychczasowym członkom Rady, zwłaszcza tym, którzy z różnych powodów nie będą kontynuowali swojej służby w jej nowej kadencji, za ich długoletnie zaangażowanie. Nie zawsze łatwo było regularnie brać udział w pracach Rady. Jeszcze trudniej przychodziło sprostanie oczekiwaniom wszystkich parafian. Udało się jednak powiększyć dobro duchowe i materialne naszej parafialnej rodziny. Nie byłoby ono tak łatwe do osiągnięcia bez pomocy naszych radnych. Serdeczne Bóg zapłać w imieniu całej parafii.

powrót

W serwisie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej informacji w polityce prywatności.

×